MAIL ORDER FORMU


Nakliye Ücreti Müşteriye Aittir
Kredi Kartınızın arkasındaki son 3 haneli sayı

Bu belge, Kredi Kart kullanımı ile ilgili olarak, kart hamili ile kartı veren banka arasında yapılan sözleşmeye istinaden düzenlenmiştir.
Kart hamili yukarıda yazılı borç miktarını Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu belgeyle birlikte kimlik fotokopisini göndermeyi unutmayınız...

Şirketinizden almış olduğum hizmete karşılık Rakam ile: ........................ Yazı İle: .............................. ....................................... tutarındaki borcumun/borcumuzun yukarıda belirtilen kredi kart hesabımdan tahsil edilmesini rica ederim.


Tarih: . . / .. / 2 0 . . İmza / Kaşe


Bu sayfanın bilgilerini doldurarak çıktısını alın.
Ardından imzaladığınız belgeyi
+90 242 343 23 59
numaralı faksımıza gönderin veya imzalayıp taradığınız belgeyi [email protected] adresine iletin.